دمنوش مخلوط گیاهی زیره سوییتی

دمنوش مخلوط گیاهی زیره سوییتی

دمنوش مخلوط گیاهی زیره سوییتی

 دمنوش زیره سیاه ضد کم خونی است.

 دمنوش زیره سیاه ضد تشنج است.

 دمنوش زیره سیاه معرق (عرق آور) است؛ پس در ایجاد لطافت پوستی نیز موثر می‌باشد.

 دمنوش زیره سیاه سکسه های نفخی را رفع می‌کند.

 تنگی نفس را از بین می‌برد.

 دمنوش زیره سیاه ، شل کننده عضلات است.

 داروی کمکی در درمان نرمی استخوان کودکان( راشیتیسم) است.

 دمنوش زیره سیاه، مقوی معده است.

 دمنوش زیره سیاه ضد قارچ ، ضد کرم و ضد باکتری است .