مربا بالنگ 330 گرمی سوییتی

مربا بالنگ 330 گرمی سوییتی

مربا بالنگ 330 گرمی سوییتی

دارای خاصیت ضدسم بوده که سم بعضی از جانوران از قبیل عقرب و مار را تا حدودی خنثی می کند.

 خوشبو کننده دهان.

 تقویت قوای فکری و قلب

 کمک به هضم بهتر غذا.

 نشاط آور.