مربا بالنگ 960 گرمی سوییتی

مربا بالنگ 960 گرمی سوییتی

مربا بالنگ 960 گرمی سوییتی

دارای خاصیت ضدسم بوده که سم بعضی از جانوران از قبیل عقرب و مار را تا حدودی خنثی می کند.

خوشبو کننده دهان.

تقویت قوای فکری و قلب

کمک به هضم بهتر غذا.

نشاط آور.