مربا هویج 960 گرمی سوییتی

مربا هویج 960 گرمی سوییتی

مربا هویج 960 گرمی سوییتی

رفع ناباروری مردان و زنان.

تصفیه و بازکردن صدا و پاکسازی ریه.

مصرف مربای هویج مانع ریزش نزله (ترشحات پشت حلق) و سرفه می شود.

مصرف مربای هویج ضعف معده و کبد را برطرف می کند و برای رفع سوء هاضمه مفید است.

مربای هویج افزاینده قوای جنسی و مقوی رحم و سیستم گوارش است.

موثر در پیشگیری از سرطان.

دریافت زیاد کاروتن که باعث کاهش ۲۰ درصدی سرطان سینه در زنان یائسه می شود.