مربا گل سرخ 330 گرمی سوییتی

مربا گل سرخ 330 گرمی سوییتی

مربا گل سرخ 330 گرمی سوییتی

 موثر در درمان افسردگی.

 برطرف کننده ناراحتی‌های ریه، کلیه و تپش شدید قلب.

 برطرف‌کننده نفخ معده.

 آرام بخش و خواب آور.

 موثر در درمان ناراحتی‌های ریوی، قلبی و کلیوی.