پودر زردچوبه سوییتی

پودر زردچوبه سوییتی

پودر زردچوبه سوییتی

 

یکی از ویژگی های زرد چوپه ، ویژگی آنتی اکسیدان آن است.

کورکومین موجود در زرد چوبه می تواند تجدید حیات سلول های مغزی را نیز افزایش دهد.

آنتی اکسیدان های موجود در زرد چوبه، نقش حیاتی در افزایش سلامت پوست بازی می کنند.

خواص ضد التهاب و ضد عفونی کننده زرد چوبه به تسکین سوختگی کمک می کند.