کمپوت آلبالو سوییتی

کمپوت آلبالو سوییتی

کمپوت آلبالو سوییتی

هضم آسانتر از میوه خام (مناسب برای افرادی که در هضم میوه خام مشکل دارند)

 قابلیت جذب فیبر بیشتر از میوه خام به دلیل حرارت دیدن

 کم کالری و لاغر کننده

 داروی درد مفاصل و نقرس

 تصفیه کننده خون و دوست کبد و معده

 ضد تهوع و ضد سنگ کلیه