کمپوت توت فرنگی سوییتی

کمپوت توت فرنگی سوئیتی

کمپوت توت فرنگی سوئیتی

سرشار از ویتامینهای ب، ث، قند، سلولز، مواد چربی و دارای آهن ،آهک ، فسفر،منیزیم،پتاسیم،سدیم،سیلیس ،ید و برم

 مقوی ، خنک ، ادرار آور و تصفیه کننده خون

 اشتها آور

 پاک کننده رسوب دندان ها

 درمان بواسیر