کمپوت زردآلو سوییتی

کمپوت زردآلو سوییتی

کمپوت زردآلو سوییتی

هضم آسانتر از میوه خام (مناسب برای افرادی که در هضم میوه خام مشکل دارند)

 قابلیت جذب فیبر بیشتر از میوه خام به دلیل حرارت دیدن

 تصفیه کننده خون

 بازکننده عروق

 آرامبخش و نشاط آور

 تنظیم کننده فشار خون