کمپوت هلو سوییتی

کمپوت هلو سوئیتی

کمپوت هلو سوییتی

هضم آسانتر از میوه خام (مناسب برای افرادی که در هضم میوه خام مشکل دارند)

 قابلیت جذب فیبر بیشتر از میوه خام به دلیل حرارت دیدن

 میوه زیبایی پوست

 کمک به هضم غذا

 کم کالری و لاغر کننده

کمک به سلامت قلب