کمپوت گلابی سوییتی

کمپوت گلابی سوییتی

کمپوت گلابی سوییتی

هضم آسانتر از میوه خام (مناسب برای افرادی که در هضم میوه خام مشکل دارند)

 قابلیت جذب فیبر بیشتر از میوه خام به دلیل حرارت دیدن

 تقویت سلولهای خاکستری مغز

 تقویت سیستم ایمنی بدن

 کاهش فشار خون و چربی

 مفید برای شادابی پوست