کمپوت گیلاس سوییتی

کمپوت زردآلو سوییتی

کمپوت گیلاس سوییتی

هضم آسانتر از میوه خام (مناسب برای افرادی که در هضم میوه خام مشکل دارند)

 قابلیت جذب فیبر بیشتر از میوه خام به دلیل حرارت دیدن

 داروی درد مفاصل و نقرس

 تنظیم کننده چرخه خواب بدن

 کاهش دهنده اشتها و لاغر کننده

 ضد سرطان، مسکن اعصاب و ضد التهاب