کنسرو قیمه با گوشت گیاهی سوییتی

کنسرو قیمه با گوشت گیاهی سوییتی

کنسرو قیمه با گوشت گیاهی سوییتی

قیمه از خورشت های ایرانی است که فقط یک دستور پخت دارد و با اینکه در شهرهای مختلف آن را به شکل قیمه نثار، قیمه نخود، پیچاق قیمه، قیمه آذری و… تهیه می‌کنند، اما قیمه اصلی همان خورشتی است که از لپه، گوشت، لیموعمانی و البته خلال‌های سیب‌زمینی تشکیل‌شده است.