ایمیل

[email protected]

ایمیل واحد صادرات[email protected]

آدرس

مشهد – جاده فریمان – بعد از تپه سلام – فرعی دوم سمت راست

تلفن تماس

۰۵۱-۳۱۴۳۴۱۹۱

تلفن همراه : ۰۹۱۲۰۵۰۴۸۲۸

واحد صادرات : ۰۹۱۲۹۵۹۴۸۲۸