نوشته‌ها

مدیر نمونه واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی

کسب لوح تقدیر و تندیس مدیر نمونه واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی

 

کسب لوح تقدیر و تندیس مدیر نمونه واحد صنایع تبدیلی و تکمیلیکسب لوح تقدیر و تندیس مدیر نمونه واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی در سطح ملی سال 1399 در سی و پنجمین دوره انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی، شرکت صنایع غذایی سوییتی توانست از سوی ریاست جمهور محترم جناب آقای حسن روحانی و وزیر جهاد کشاورزی جناب آقای کاظم خاوازی توسط مدیرعامل محترم  شرکت جناب آقای محسن شریعتی دستجردان دریافت کنند.